Park ryb słodkowodnych


Kalendarz
rybacki NGR
2015 r.

Kalendarz 2015

Kronika wspomnień NGR
Po ryby 2014-2020
Edukacja przyrodnicza
NGR w przedszkolach
Otwarte nabory wniosków
Kulinaria
Ryby mają głos
Sprawozdania
park-ryb-slodkowodnych
Polecane www

www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.poryby.umww.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partnerzy

www.poznajnotec.pl
www.panoramy.turystyka360.info
www.szlaki.turystyka360.info

Gminy

Gmina Drawsko Gmina Szydlowo Gmina Chodzież Gmina Wieleń Gmina Krzyż Wielkopolski Gmina Czarnków Gmina Trzcianka
Park ryb słodkowodnych

W imieniu Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej pragniemy poinformować o wynikach konkursu na realizację projektu pn. „Wody Pełne Ryb”. W trakcie trwania naboru do biura NGR wpłynęło 5 ofert od następujących gmin należących do obszaru działania NGR: Drawsko, Krzyż, Trzcianka, Wieleń i Człopa. Najbardziej atrakcyjna i kompleksowa okazała się oferta Gminy Trzcianka, którą Zarząd NGR jednogłośnie, w drodze uchwały, wybrał jako Partnera do realizacji Parku Ryb Słodkowodnych.
 
W związku z powyższym Park Ryb Słodkowodnych zostanie zlokalizowany przy nowo wybudowanej ścieżce pieszo – rowerowej przy wschodnim brzegu jeziora Sarcz w Trzciance.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za złożone oferty i życzymy sukcesów przy realizacji kolejnych projektów.
 
 
2013-10-07 "Wody Pełne Ryb"
 
  W związku z tym, że Zarząd NGR wybrał już gminę, która będzie naszym partnerem w utworzeniu Parku Ryb Słodkowodnych, przedstawiamy szerzej ten projekt.
 
 W ramach pozycji IV Zestawienia rzeczowo – finansowego - Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR Nadnotecka Grupa Rybacka planuje realizację projektu pt. „Wody Pełne Ryb”. Projekt dotyczy utworzenia Parku Ryb Słodkowodnych na obszarze jednej z gmin należących do terenu działania NGR. Ma to być rodzinne miejsce rozrywki o tematyce rybnej, ukierunkowane na edukację. Utworzenie parku umożliwi osobom go odwiedzającym zapoznanie się z mieszkańcami okolicznych wód zaprezentowanymi w postaci rzeźb z tzw. laminatu (żywicy). Eksponaty zostaną wykonane w powiększonej skali, celem dobrego ukazania ich budowy anatomicznej, z bardzo dużym naciskiem na realizm odwzorowania. Przewiduje się, że projekt zostanie zrealizowany w miejscu związanym z wodą (jeziorze, stawie, rzece), przy którym zostaną umieszczone figury ryb słodkowodnych. Każdy model zostanie dodatkowo opatrzony tabliczką informacyjną opisującą każdą z prezentowanych ryb, umieszczoną na drewnianym stelażu.

Celem projektu pt. "Wody pełne ryb" jest podniesienie atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności obszaru działania NGR poprzez utworzenie Parku Ryb Słodkowodnych jako atrakcji turystycznej oraz obiektu edukacyjnego. Utworzenie parku przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia ruchu turystycznego na naszym obszarze oraz do rozpowszechnienia wiedzy i informacji na temat ryb, ich środowiska naturalnego, odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ryb występujących na terenie funkcjonowania NGR. W założeniu Park Ryb Słodkowodnych ma pełnić funkcję edukacyjno – rekreacyjną, w którym będzie można spotkać realistyczne modele ryb, wykonane w powiększeniu. Rzeźby te zostaną wykonane z precyzyjną dokładnością i dbałością o ich budowę morfologiczną, co pozwali na lepsze poznanie budowy tych osobników. Podjęte działania będą kształtować wrażliwość oraz świadomość ekologiczną, a także propagować konkretne wzorce działań korzystnych dla środowiska. Park Ryb Słodkowodnych to idealne miejsce na aktywny wypoczynek i spędzenie wolnego czasu z dala od cywilizacji, hałasu i masowej turystyki. To także lekcja biologii w terenie, to wspaniałe miejsce, które pozwoli wypocząć i dobrze się bawić. Oferta skierowana będzie zarówno do dzieci jak i dorosłych.
W ramach projektu zaplanowano zamontowanie 5 modeli ryb słodkowodnych o długości ok. 3 – 5 m najbardziej charakterystycznych i najczęściej występujących w naszych wodach (karp, pstrąg, szczupak, okoń, jesiotr). Zaplanowano również zainstalowanie tablic edukacyjnych o rybach, środowisku wodnym itp. oraz przy każdym modelu tabliczek z opisami ryb tak, aby wszystkie elementy tworzyły kompleksową całość, możliwą do zwiedzania przez turystów. Takie wyposażenie obiektu umożliwi zwiedzającym, w tym dzieciom, uzyskanie informacji na temat gatunków ryb najczęściej występujących na obszarze NGR. Kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie elementów parku planuje się zlecić firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

Realizacja projektu opierała będzie się na współpracy z gminą, polegającej przede wszystkim na współfinansowaniu elementów wyposażenia parku przez każdą ze stron oraz na zapewnieniu opieki nad parkiem przez gminę w trakcie 5-letniego okresu zachowania celu projektu.

NGR podpisze porozumienie o współpracy z gminą Trzcianka, która w wyniku konkursu ofert została wybrana Partnerem w realizacji tego projektu. Gmina Trzcianka została wyłoniona z konkursu ofert, ponieważ przedstawiła najciekawszą ofertę współpracy przy realizacji projektu.

Park Ryb Słodkowodnych zostanie zlokalizowany przy nowo wybudowanej ścieżce pieszo – rowerowej przy wschodnim brzegu jeziora Sarcz w Trzciance. Usytuowanie obiektu przy nowo zagospodarowanej plaży oraz przy głównej drodze dojazdowej (droga wojewódzka 178) niewątpliwie stanowi atut tej lokalizacji i z pewnością zapewni dużą liczbę osób odwiedzających park.  W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się także nowe pomosty, slip wodny do wodowania sprzętu, baza gastronomiczna i noclegowa, hotel z elementami małej infrastruktury turystycznej, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz przystań żeglarska.  Przy ścieżce znajdują się także elementy małej infrastruktury takie jak: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie w postaci lamp parkowych, 2 parkingi. Na bazie tej infrastruktury, wzdłuż ok. 2 kilometrowej ścieżki, usytuowane zostaną elementy wyposażenia parku, które idealnie wkomponowują się w istniejący krajobraz oraz otoczenie. Umiejscowienie parku przy istniejącej infrastrukturze sprawi, że wszystkie elementy tworzyły będą kompleksową całość, możliwą do zwiedzania przez turystów.

Projekt zostanie zrealizowany tak, aby w 2013 r. powstał obiekt w całości możliwy do zwiedzania przez turystów. W kolejnych latach możliwe jest dalsze rozszerzenie jego zakresu, w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych obu stron projektu.
Biorąc pod uwagę edukacyjny charakter projektu, wpisuje się on w założenia programu wewnętrznego NGR „Mała Ojczyzna”. Jest on również ściśle związany z programem „Zintegrowana promocja obszaru NGR”, ponieważ utworzenie parku, jako atrakcji turystycznej, niewątpliwie stanowić będzie ogromny element promocji samej gminy, jak i obszaru NGR.
  

2014-01-07 Ryby-giganty w Trzciance
  

Na terenach rekreacyjnych Trzcianki, nad jeziorem Sarcz, pojawiły się wielkie, kolorowe modele ryb. Jest to jeden z elementów projektu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej pn. „Wody pełne ryb – powstanie Parku Ryb Słodkowodnych”. Miejsce ulokowania tej atrakcji turystycznej wyłoniono w konkursie, do którego swoje propozycje zgłosiło 5 gmin z obszaru działania NGR. Zarząd stowarzyszenia za najlepszą uznał ofertę Gminy Trzcianka. Władze samorządowe wskazały na lokalizację nad jeziorem Sarcz, gdzie niedawno powstała ścieżka rowerowo-piesza, również efekt wykorzystania  pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rybackiego, za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

W ostatnich dniach grudnia 2013 nad Sarczem stanęło 5 olbrzymich ryb. Są to modele szczupaka, karpia, pstrąga tęczowego, jesiotra zachodniego i okonia, każdy zaopatrzony w tabliczkę z krótkim opisem gatunku.  Rozmiarem, żywymi barwami i realistycznym odtworzeniem przyciągają oczy mieszkańców Trzcianki spacerujących nad jeziorem. Oprócz modeli na terenie parku ustawiono 10 tablic edukacyjnych. Można na nich znaleźć informacje o budowie anatomicznej i odżywianiu ryb, ich rozmnażaniu i środowisku wodnym, chowie i hodowli, zobaczyć zdjęcia narzędzi rybackich. Jest też historia hodowli pstrąga i karpia w Polsce i wykaz chronionych gatunków ryb. Osobną tablicę poświęcono zagadnieniu wartości odżywczej ryb.
W tym roku, w ramach projektu rozbudowy, Park Ryb Słodkowodnych powiększy się o kolejnych 5 modeli. Przybędzie też plac zabaw dla dzieci, wiata z ławostołami oraz witacz. Park usytuowano w bezpośrednim sąsiedztwie trasy nr 178, którą w sezonie letnim tysiące ludzi podąża nad Bałtyk. Ryby-giganty – widoczne z drogi - mają więc szansę stać się nie tylko urozmaiceniem spacerów dla mieszkańców Trzcianki, ale prawdziwą atrakcją turystyczną o szerszym zasięgu. Oprócz rozrywki, głównym zadaniem, jakie ma spełniać Park jest edukacja, mamy więc nadzieję, że korzystać z niej będą nie tylko turyści indywidualni, ale i zorganizowane grupy z placówek oświatowych.

Do tej pory na Park Ryb Słodkowodnych Nadnotecka Grupa Rybacka przeznaczyła ponad 100.000 złotych, w roku 2014 kolejne kilkadziesiąt tysięcy pozwoli rozbudować inwestycję. Pieniądze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Swój wkład w inwestycję ma również gmina Trzcianka, która zadba również o monitoring obiektu i jego konserwację.

 

Poniżej zamieszczamy treść tablic informacyjnych postawionych w Parku

1. Budowa anatomiczna ryb
2. Środowisko naturalne ryb
3. Rozmnażanie ryb
4. Chów i hodowla ryb
5. Historia hodowli karpia i pstrąga w Polsce
6. Narzędzia rybackie
7. Co jedzą ryby
8. Ciekawostki ze świata ryb
9. Ryby słodkowodne chronione w Polsce
10. Wartości odżywcze ryb

 

NOWE RYBY W PARKU 
Park Ryb Słodkowodnych w Trzciance wzbogacił się o nowe elementy. Do tej pory można było podziwiać pięć modeli ryb słodkowodnych (pstrąg tęczowy, jesiotr, okoń, karp i szczupak) i 10 tablic edukacyjnych, teraz dodano pięć nowych makiet: sandacza, suma, jazia, lipienia i lina oraz plan całego Parku. Każdy model jest wyposażony w tabliczkę z opisem przedstawionego gatunku. Te elementy zostały sfinansowane z budżetu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, która była pomysłodawcą tej atrakcji turystycznej. Również Gmina Trzcianka (zgodnie z umową podpisaną w ub. roku z NGR) sfinansowała część wyposażenia Parku Ryb Słodkowodnych. Właśnie ukończono budowę wiaty rekreacyjnej wyposażonej w ławy i stoły, pojawiły się też kierunkowskazy prowadzące turystów do Parku. W najbliższym czasie przy parkingu nad jeziorem Sarcz (trasa nr 178) pojawi się też tzw. witacz. Ten element będzie w kształcie węgorza.

Na 13 lipca zaplanowano w Trzciance imprezę oficjalnego otwarcia Parku Ryb Słodkowodnych.

Gmina Trzcianka założyła też na Facebooku osobną stronę (fanpage) dotyczącą Parku Ryb Słodkowodnych. Poniżej podajemy do niej link:

https://www.facebook.com/parkryb?ref=hl
 
PARK RYB SŁODKOWODNYCH OTWARTY 
W ostatnią niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie Parku Ryb Słodkowodnych, atrakcji turystycznej od niedawna funcjonującej w Trzciance, nad jeziorem Sarcz.

Przypomnijmy, że Park Ryb Słodkowodnych to autorski pomysł Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Lokallizację wybrano z ofert pięciu gmin należących do NGR, a propozycja gminy Trzcianka zyskała poparcie Zarządu NGR m.in. dzięki istniejącej infrastrukturze nad jeziorem Sarcz (nowa ścieżka rowerowa, ławki, latarnie, wyremontowana plaża i nowe pomosty) oraz położeniu przy drodze nr 178, która jest ważnym szlakiem turystycznym prowadzącym nad Bałtyk.

Prace rozpoczęto jesienią ub. roku, a drugi projekt wdrożono w Parku wiosną tego roku. Nad Sarczem postawiono 10 modeli ryb żyjących w naszych wodach i hodowanych przez okolicznych rybaków. Każdy model uzupełnia tabliczka z opisem gatunku, a pomiędzy rybami ustawiono 10 tablic edukacyjnych mówiących o życiu ryb i ich hodowli. Przy plaży powstał też plac zabaw, a przed wejściem do Parku ustawiono plan obiektu. Nadnotecka Grupa Rybacka przeznaczyła na realizację projektu ponad 180.000 zł. Gmina ze swej strony sfinansowała budowę wiaty ze stołami i ławami, „witacz” w kształcie węgorza, huśtawkę, siłownię pod gołym niebem, stojaki na rowery oraz tablice informacyjne stojące przy drogach i kierunkowskazy. Założono też monitoring i posadzono rośliny ozdobne przy modelach.

W dniu otwarcia Parku od rana trwały spiningowe zawody wędkarskie O Puchar Burmistrza Trzcianki oraz  II Trzcianecki Aquathlon, czyli zawody składające się z pływania na dystansie 400 m i biegu na 5,5 km. W tym czasie na jeziorze Sarcz, przy obu plażach, zorganizowano zabawy dla dzieci i młodzieży. Pracownicy Nadleśnictwa Trzcianka przedstawiali swój projekt „Zielony punkt kontrolny”, który dzięki sieci stałych punktów kontrolnych ustawionych w Parku pozwala na organizowanie biegów na orientację, z użyciem tylko tradycyjnej mapy i kompasu.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 15:00 na terenie Harcerskiego Ośrodka Wodnego, a honory gospodarzy pełnili: burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki i zastępca burmistrza pani Grażyna Zozula. Nadnotecką Grupę Rybacką reprezentowali: prezes NGR pan Eugeniusz Bogdan, pani Aleksandra Ratajczak – członek Zarządu NGR oraz dyrektor Biura NGR pani Grażyna Myszkowska. Wsród przybyłych gości znalazły się przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – pani Emilia Dunal, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pani Karolina Szambelańczyk, kierownik Oddziału Obsługi PO RYBY. W uroczystościach wziął też udział wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki pan Tadeusz Teterus oraz burmistrz Człopy pan Zdzisław Kmieć. Przybyli też radni powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz radni Trzcianki. Po przemowach wręczono nagrody wędkarzom i uczestnikom aquathlonu, a po uroczystym przecięciu wstęgi goście obejrzeli modele ryb i wyremontowane Centrum Wędkarstwa, Sportów Wodnych i Ratownictwa Wodnego.

Druga, mniej już oficjalna część tego wydarzenia odbywała się przy trzcianeckim OsiRze. Na stoisku NGR można było spróbować wędzonego pstrąga (wśród uczestników festynu rozdaliśmy 500 porcji ryb), dla dzieci ustawiono dmuchańce i trampoliny, a ze sceny płynęły szanty w wykonaniu zespołu Majtki Bosmana. Pracownicy Biura NGR zorganizowali dla najmłodszych konkurs o Parku Ryb Słodkowodnych, po którym wszystkich uczestników nagrodziliśmy zestawami prezentów. Dorośli bawili się do późna przy muzyce serwowanej p

 
Agencja Interaktywna Sun Group