Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Beneficjenci NGR

Szkolenia, warsztaty na temat warunków udzialania pomocy oraz zasad aplikowania o środki:

Szkolenie - warsztat (12.12.2017 r.)