Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Władze i organy

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Wojciech Jóźwiak - Prezes NGR
 2. Zdzisław Cebula - Wiceprezes NGR
 3. Dariusz Chrobak (gmina Szydłowo) - Wiceprezes NGR
 4. Aleksandra Ratajczak - Sekretarz Zarządu NGR
 5. Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu NGR
 6. Krzysztof Czarnecki (gmina Trzcianka) - członek Zarządu NGR
 7. Iwona Kiprowska (ON PZW w Pile) - członek Zarządu NGR


Komisja Rewizyjna Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Alfreda Zbierajewska - Przewodnicząca KR
 2. Janusz Szczerbiak (gmina Krzyż Wlkp.) - Wiceprzewodniczący KR
 3. Ewa Oleś-Sokołowska - Sekretarz KR

Rada Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Bartosz Sokulski - Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Pokrzywa" (sektor społeczny, mieszkaniec obszaru NGR)
 2. Adam Szarek (sektor gospodarczy - rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)
 3. Janusz Drożdż (sektor gospodarczy, mieszkaniec obszaru NGR)
 4. Roman Dubkiewicz (sektor gospodarczy - rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)
 5. Wojciech Rożek (sektor gospodarczy - rybacki)
 6. Janina Moździerska - ON PZW w Pile (sektor społeczny)
 7. Krzysztof Bogdanowicz - Fundacja "Centrum Aktywności Obywatelskiej" (sektor społeczny, mieszkaniec obszaru NGR)
 8. Maciej Świetlicki - Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi "Przyjazna Wieś" (sektor społeczny)
 9. Karol Sanocki (sektor gospodarczy - rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)
 10. Joanna Bogdan (sektor gospodarczy - rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)
 11. Mirosław Grabowski (sektor gospodarczy - rybacki)
 12. Marta Stokłosa - Przedsiębiorstwo Rybackie "KARP" Sp. o.o. (sektor gospodarczy - rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)
 13. Agnieszka Warnkowska - Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik (sektor społeczny)
 14. Monika Piotrowska - gmina Czarnków (sektor publiczny, mieszkaniec obszaru NGR)
 15. Hanna Forbrich - gmina Wieleń (sektor publiczny, mieszkaniec obszaru NGR)
 16. Anna Grzybowska - gmina Drawsko (sektor publiczny, mieszkaniec obszaru NGR)
 17. Kamila Szejner - gmina Chodzież (sektor publiczny, mieszkaniec obszaru NGR)

Ocena wniosków o dofinansowanie składanych w NGR przez beneficjentów dokonywana będzie przez Radę NGR. Jest to zgodne z art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. „o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności”, który określa Radę jako organ LGR „do którego właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej lokalnej strategii rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia”. Zapis ustawy znalazł swoje odzwierciedlenie w Statucie NGR. Zarówno Statut NGR, jak i ROR zapewniają, że żadna z grup interesów nie jest dominującą w Radzie. Dodatkowo funkcjonuje ona z zachowaniem następujących parytetów (w nawiasie podano % udział obecnego składu Rady):
 1. żadna z grup interesu (sektor publiczny, społeczny, gospodarczy, rybacy) nie posiada więcej niż 49 % praw głosu (s. publiczny – 4 członków tj. 24%, s. społeczny - 5 członków tj. 29%, s. gospodarczy – 8 członków tj. 47%),
 2. ponad 40% składu tego organu stanowią przedstawiciele sektora rybackiego (7 członków tj. 41%),
 3. sektor publiczny stanowi mniej niż 30 % składu Rady,
 4. co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerstw niebędących instytucjami publicznymi (13 członków tj. 76%),
 5. w składzie Rady znajduje się przynajmniej jeden przedsiębiorca, rybak, kobieta i osoba poniżej 35 roku życia (6 kobiet, 1 osoba poniżej 35 r.ż.)