Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Sprawozdawcze WZC NGR 29.06.2017

Sprawozdawcze WZC NGR

W dniu 27 czerwca 2017 odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Walne Zebranie było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz przedstawienia  planów NGR dotyczących funkcjonowania w 2017 roku.

Zebranie otworzył Pan Wojciech Jóżwiak - Prezes Stowarzyszenia, który powitał wszystkich zebranych. Obrady rozpoczęto z 15-minutowym opóźnieniem, w związku z czym uznano, że jest to posiedzenie w tzw. II terminie. Dalszą część Walnego poprowadził Pan Czesław Pachowicz, który został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Obecni na sali członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia tj. Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, które zostały zatwierdzone kolejno przyjmowanymi uchwałami. Przedstawiono sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia. Podjęto Uchwałę w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu, za co serdecznie dziękujemy.

W dalszej części zabrania przedstawiano kolejno treść uchwał zgodnie z porządkiem obrad. Pan Prezes Wojciech Jóźwiak przestawił plany Stowarzyszenia na 2017 rok i podziękował wszystkim za wkład włożony w funkcjonowanie Stowarzyszenia i pomoc w realizacji jego celów Statutowych oraz realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Na zakończenie Pan Prezes podziękował wszystkim za przybycie na WZC.