Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja na temat głównych założeń LSR oraz PO RYBY 2014-2020 17.10.2017

Informacja na temat głównych założeń LSR oraz PO RYBY 2014-2020
Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza do punktu informacyjnego, który mieści się w biurze NGR przy ul. Dąbrowskiego 8  (pokój 801), 64-920 Piła, gdzie pracownicy udzielają informacji na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i PO Ryby 2014-2020.

Materiały do pobrania: