Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zapytanie ofertowe 13.11.2017

Zapytanie ofertowe

13.11.2017 r.
Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 PiłaZwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących szkolenia - warsztatu na temat warunków udzielania pomocy oraz zasad aplikowania o środki z EFMiR w ramach 4 Priorytetu PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Materiały do pobrania: