Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zapytanie ofertowe 17.11.2017

Zapytanie ofertowe

17.11.2017 r.
Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 PiłaZwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących  warsztatu na temat uzupełniania wniosku o dofinansowanie w ramach 4 Priorytetu PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w tym: przekazanie szczegółowych informacji potencjalnym wnioskodawcom o sposobie wypełniania wniosku o dofinansowanie i dokumentacji dodatkowej.

Materiały do pobrania: