Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na szkolenie - warsztat w dniu 12.12.2017 r. 28.11.2017

Zaproszenie na szkolenie - warsztat w dniu 12.12.2017 r.
Stowarzyszenie „Nadnotecka Grupa Rybacka”zaprasza zainteresowane osoby planujące realizację operacji na obszarze  gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na:

szkolenie – warsztat na temat warunków udzielania pomocy oraz zasad aplikowaniao środki w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Podczas spotkania zostaną  przekazane szczegółowe informacje potencjalnym wnioskodawcom o zasadach aplikowania o wsparcie za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej o sposobie wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteriach zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, interpretacji poszczególnych kryteriów wyboru operacji, procedurach oceny wniosków itp.

Adresaci szkolenia – warsztatu:
Potencjalni beneficjenci, w szczególności:
- przedsiębiorcy, rybacy, ich rodziny, pracownicy, przetwórcy w sektorze rybackim, rolnicy,
- osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze NGR,
- organizacje społeczne, instytucje i związki w tym zrzeszające rybaków,
- mieszkańcy obszaru NGR,
- gminy,
- podmioty pośredniczące np. firmy konsultingowe.
Grupa defaworyzowana: młodzi i starsi rybacy obszaru NGR.
 
Termin szkolenia-warsztatu:  12.12.2017 r. (wtorek), planowane  godz. od 9:00 - 17.00                              
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowo-Konferencyjne Inwest-Park  ( Kuluary Sali Miejskiej )
                                ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
 
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 8.12.2017 r. pod numerem telefonu: 668-028-473
lub e-mail:sekretariat@ngr.pila.pl
 

Materiały do pobrania: