Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 15.12.2017

Informacja o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI
 
Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji  informuje o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i Czarnków). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.
Wnioski należy składać w terminie od 15.12.2017 r. do 19.12.2017 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.                                                                                                                                 
                                                                                                                                   W imieniu Zarządu NGR
                                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                                         Wojciech Jóźwiak

Formularz zgłaszania uwag do lokalnych kryteriów wyboru operacji