Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie Priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020 09.08.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 sierpnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
 
Tekst rozporządzenia znajdą Państwo poniżej.
 
Ww. rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Materiały do pobrania: