Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Przedłużenie terminu zgłaszania uwag w sprawie aktualizacji LSR do 5 września 31.08.2018

Szanowni Państwo.
 
Informujemy, że przedłużony został termin zgłaszania uwag i wniosków w sprawie zmian w LSR do środy czyli do 5 września br.
Serdecznie zachęcamy do wnoszenia uwag i opinii w tym zakresie oraz o informację dotyczącą zainteresowania pozyskaniem za pośrednictwem NGR środków na dofinansowanie operacji.
Uwagi i wnioski oraz informacje o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowanie można składać osobiście w Biurze NGR oraz elektronicznie na adres: sekretariat@ngr.pila.pl.