Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 03.10.2018

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR, zatwierdzone przez Zarząd NGR.
 
Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 03.10.2018 r. do 11.10.2018 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.

Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian kryteriów wyboru operacji, które odbędzie się w biurze NGR przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, w dniu 11.10.2018 r. od godz. 10:00 do 13:00.
 
W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak
 
 

Materiały do pobrania: