Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wynik rekrutacji na stanowisko Pracownik ds. administracyjnych 08.11.2018

Nadnotecka Grupa Rybacka uprzejmie informuje, że Komisja Rekrutacyjna w dniu 7.11.2018 r. zakończyła kolejny etap rekrutacji na stanowisko Pracownika ds. administracyjnych w biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisku zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Burdzy, która spełniała wymogi formalne wymagane podczas rekrutacji oraz wykazała się bardzo dużą wiedzą podczas testu egzaminacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.