Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce 04.03.2019

Rusza kolejna XIII już edycja Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce!

Jego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przez ostatnie dwanaście lat zgłosiło się ponad 500 obiektów z całej Wielkopolski. Nagrodzono i wyróżniono już 178 obiektów turystycznych.

Promowane są obiekty, w których właściciele dbają o utrzymanie wiejskich klimatów, rodzinnej, a nie tylko hotelowej gościnności, wiejskiego stylu domu, pokoi i bliskiego otoczenia, serwują smaczne lokalne potrawy, dbają o to co jest unikatowe, co może zaoferować tylko wieś.

Konkurs adresowany jest do właścicieli obiektów turystyki wiejskiej zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić obiekt, ze wskazaniem jednej z trzech kategorii :

  1. Gospodarstwo agroturystyczne funkcjonujące w gospodarstwie rolnym.
  2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
  3. Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania. Ponadto do konkursu mogą również zgłaszać się samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów.

W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszniowy, dostępny na stronie UMWW.  W przypadku, gdy obiekt nie posiada funkcjonującej strony internetowej z galerią zdjęć, do zgłoszenia należy załączyc co najmniej 10 zdjęć wnętrz użytkowych przeznaczonych dla gości (pokoi, łazienki, kuchni, pomieszczeń wspólnych), obiektu i jego otoczenia, zapisanych na płycie CD, wydrukowanych lub załączonych do e-maila. Jeśli właściciel posiada materiały promocyjne obiektu, należy je również załączyć.

Szczegółowe informacje dotyczące XIII edycji konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny), znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2019 roku (zgłoszenia przekazane za pośrednictwem NGR należy zgłaszać do 31 marca).

Zgłoszenia należy wysłać na adres 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań
z dopiskiem „KONKURS AGROTURYSTYCZNY”
lub
dr.sekretariat@umww.pl (oryginał należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście)

lub

Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła lub
sekretariat@ngr.pila.pl (oryginał należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście)

 

Dla laureatów konkursu i wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej wartości 88 000 zł (suma nagród we wszystkich kategoriach konkursowych). Ponadto laureaci konkursu objęci są szeroką kampanią promocyjną w prasie lokalnej, telewizji regionalnej, portalach internetowych, mediach społecznościowych oraz wydawnictwach.

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Justyna Kubiatowicz, tel. 61/ 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl