Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

XXIV Krajowa Konferencja Hodowców Karpia 2019 06.03.2019

W dniach 20 - 22 luty 2019 r. przedstawiciel Nadnoteckiej Grupy Rybackiej uczestniczył w XXIV Krajowej Konferencji - Szkoleniu Hodowców Karpia, która odbyła się w Rzeszowie. 

W programie Konferencji poruszono szereg tematów z dziedziny rybactwa między innymi:

1. Od 1918 do 2018 roku w krajowym karpiarstwie, czyli gdzie jesteśmy po stu latach?

2. Cele środowiskowe a cele gospodarki rybackiej. Niuanse interpretacyjne.

3. Antybiotykoterapia w akwakulturze- aktualna sytuacja.

4. Monitorowania jakości wody jako podstawa bioasekuracji.

5. Wybór metod produkcji w gospodarstwach stawowych przy pogarszającej się zdrowotności karpi.

6. Certyfikacja karpia- zalety i wady.

7. Wdrażanie OMK w Polsce- oczekiwania i rzeczywistość.

8. Ekointensyfikacja produkcji karpia w ramach projektu GAIN ( Green Aquaculture Intensification in Europe)

9. Mapy ryzyka- narzędzie oceny wpływu zmian klimatu na produkcję stawową.
 

 Szczególnie polecamy jednak dwa tematy, których skrót przedstawiamy w ponizszych załącznikach:

1. Fundusze unijne dla akwakultury po 2020 roku.

2. Dywersyfikacja dochodów gospodarstw rybackich, a prawo polowania na terenie obrębów hodowlanych.

Podczas drugiego dnia Konferencji Polskie Towarzystwo Rybackie wraz z Departamentem Wsparcia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowało warsztaty, podczas których omówione zostały kwestie związane z wdrażaniem PO „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 2 ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania wymogów w ramach działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.


Program XXIV Krajowej Konferencji - Szkolenia Hodowców Karpia.