Kalendarz
rybacki NGR
2015 r.

Kalendarz 2015

Kronika wspomnień NGR
Po ryby 2014-2020
Edukacja przyrodnicza
NGR w przedszkolach
Otwarte nabory wniosków
Kulinaria
Ryby mają głos
Sprawozdania
park-ryb-slodkowodnych
Polecane www

www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.poryby.umww.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partnerzy

www.poznajnotec.pl
www.panoramy.turystyka360.info
www.szlaki.turystyka360.info

Gminy

Gmina Drawsko Gmina Szydlowo Gmina Chodzież Gmina Wieleń Gmina Krzyż Wielkopolski Gmina Czarnków Gmina Trzcianka
Wydarzenia

2017-03-06 Szkolenia pracowników NGR

W dniu 07.02.2017 r. Pani Monika Mianowska – Jarosz obecna była na szkoleniu w Warszawie, które było organizowane przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie pt.:”Omówienie dokumentów wdrożeniowych dotyczących wsparcia w ramach realizacji Rybackich Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-20120”. Celem spotkania było: zapoznanie przedstawicieli Rybackich Lokalnych Grup Działania z dokumentami wdrożeniowymi dotyczącymi aplikowania o pomoc beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (WoD, umowa o dofinansowanie i WoP).  
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 27 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wzięły: Pani Anna Ligenza, Joanna Sanocka-Pertek oraz Monika Mianowska-Jarosz. Było to spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe z Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania poświęcone realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Podczas spotkania omówiono zasady przyznawania pomocy w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, a także wniosek o dofinansowanie i zobowiązania wynikające z umowy. Spotkanie miało na celu przygotowanie LGD do ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie, które zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, nastąpi w 2017 roku.Agencja Interaktywna Sun Group