Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
29.05.2023

Punkt konsultacyjny ds. nowej LSR

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w zakresie przygotowania LSR na lata 2023-2027. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru NGR, przedsiebiorców, gminy członkowskie NGR, organizacje pozarządowe oraz przede wszystkim rybaków do punktu konsultacyjnego ds. opracowania nowej LSR na lata 2023-2027. Podczas indywidualnych wywiadów chcielibyśmy zapytać o Państwa zdanie na temat&nbs...

Czytaj całość
24.05.2023

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych dot. nowej LSR podczas imprez w gminach

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w zakresie przygotowania LSR na lata 2023-2027. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru NGR do odwiedzenia stoisk Nadnoteckiej Grupy Rybackiej podczas cyklu spotkań w otwartej przestrzeni, organizowanych przy okazji udzialu NGR w wydarzeniach promocyjno-kulturalnych w gminach obszaru NGR. Planowane są punkty konsultacyjne w trakcie następujących im...

Czytaj całość