Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

10.08.2009

W dniu dzisiejszym odbylo sie II Walne Zebranie Zalozycieli NGR, na którym zatwierdzono poprawki do statutu wynikające z sugestii KRS, tekst jednolity Statutu zanjdziecie Panstwo w sekcji Dokumenty