Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie zainteresowania środkami w ramach wdrażania LSR 06.06 - 16.06.2023 06.06.2023

Szanowni Państwo.

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach przedsięwzięć objętych wdrażaniem LSR, wskazanych w poniższym wykazie.
 
Do wykorzystania będą środki odzyskane po odmowach udzielenia pomocy przez SWW, rozwiązanych umowach oraz pozostałe po zrealizowanym naborze, jak również ewentualne środki w ramach różnic kursowych.  
Wnioski i uwagi oraz informacje na temat zainteresowania środkami należy składać w terminie od 06.06.2023 r. do 16.06.2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej (liczy się data wpływu do Biura NGR) lub osobiście w biurze NGR. We wniosku w zakresie zainteresowania środkami prosimy wskazać dane wnioskodawcy, nazwę przedsięwzięcia, wskaźniki (wskazane w załączonym pliku), które będzie realizowała operacja, planowany zakres rzeczowy operacji oraz szacowaną kwotę wsparcia.
 
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zakończenie obecnej perspektywy finansowej w dniu 31.12.2023, maksymalny termin zarówno realizacji jak i rozliczenia operacji nie może przekroczyć tego terminu.
 

Materiały do pobrania: