Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
19.05.2022

Nowy termin wyjazdu studyjnego na Litwę

Niniejszym informujemy, że zmianie uległ termin wyjazdu studyjnego na Litwę – aktualny nowy termin to 20-24 czerwiec br. Nieznacznej zmianie uległ też program. O ewentualnych innych zmianach będziemy informowali Państwo na bieżąco.   W związku z powyższym przedłużamy termin składania zgłoszeń do 10 czerwca. Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu.  

Czytaj całość
16.05.2022

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania w ramach naboru 52/2022

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania w ramach naboru, który odbył się w okresie 4-13.05.2022 r.   Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 13 maja br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Łącznie wpłynęły 2 wnioski. Szcz...

Czytaj całość
12.05.2022

Zaproszenie na konkurs kulinarny w trakcie Konferencji

Wystawa potraw rybnych oraz Konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ryb słodkowodnych to część zaplanowanej na 3 czerwca 2022 r. Konferencji podsumowującej dokonania beneficjentów oraz NGR.   Ponieważ wielu z Państwa prowadzi działalności gastronomiczne, oferując różnorodne i smaczne dania z ryb lub przygotowuje je w swoich domach, mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do udziału w Konkur...

Czytaj całość
12.05.2022

Zaproszenie na Konferencję 3 czerwiec 2022

Szanowni Państwo, Nadnotecka Grupa Rybacka ma zaszczyt zaprosić członków oraz beneficjentów NGR na Konferencję podsumowującą dokonania beneficjentów oraz NGR, która odbędzie się 3 czerwca br. w Wiejskim Klubie Kultury w Milczu (Milcz 73A, 64-800 Chodzież). Konferencja realizowana jest w ramach Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Celem Konfe...

Czytaj całość
29.04.2022

Uwaga!! 2 MAJA PRACA ZDALNA

UWAGA!! Informujemy, że w dniu 2 maja Biuro NGR pracować będzie zdalnie. Spowodowane jest to nieczynnym Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, w którym mieści się biuro NGR. W tym dniu prosimy kontaktować się z pracownikiem biura pod numerem telefonu 668-028-473 oraz mailowo: sekretariat@ngr.pila.pl.  

Czytaj całość
22.04.2022

I etap projektu pt. Lekcje edukacyjne na stawach „Z nami Rybakami” zrealizowany

W dniu 12 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance  uczestniczyli w I etapie projektu „Z nami rybakami”, w ramach którego odbyły się lekcje edukacyjne na stawach hodowlanych. Lekcje edukacyjne, przeprowadzone przez Pana Wojciecha Rożka, odbyły się na stawach hodowlanych w miejscowości Papiernia k. Oleśnicy. W ramach realizacji I etapu projektu uczniowie aktywnie ucz...

Czytaj całość
21.04.2022

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 6-20.04.2022 r.

Szanowni Państwo,   informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Łącznie wpłynęło 7 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej: Nabór nr 49/2022   P I.3.1 Ochrona akwe...

Czytaj całość
19.04.2022

Szkolenie/warsztat dot. naboru 52/2022 - 28 kwiecień

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonym naborem wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Kr...

Czytaj całość
19.04.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 52/2022

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Poczt...

Czytaj całość
15.04.2022

Zaproszenie do składania zgłoszeń na wyjazd studyjny na Litwę

W dniach 6-10 czerwca br. Nadnotecka Grupa Rybacka organizuje wyjazd studyjny na obszar dwóch litewskich grup ds. rybołówstwa: Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Okręgu Raseiniai (Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė - Raseiniai FLAG) Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Litwy Zachodniej (Vakarų Lietuvos Žuvininkystės REGIONO VVG (West Lithuanian Fishery FLAG) Wyjaz...

Czytaj całość
13.04.2022

UWAGA!!!AKTUALIZACJA WZORÓW FORMULARZY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ DLA DZIAŁAŃ W RAMACH PRIORYTETU 4 „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” ZAWARTEGO W PROGRAMIE OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”

Szanowni Państwo, pismem z 5 kwietnia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała Samorządom Województw nowe wersje wzorów wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, które zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 1 kwietni...

Czytaj całość