Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
17.01.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 17-21.01.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, przygotowany przez Zarząd NGR. Zmiany w LSR spowodowane są nie wyrażeniem zgody Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przesunięcie środków z projektów współpracy na koszty bieżące i aktywizację, które NGR zaproponowała w LSR...

Czytaj całość
14.01.2020

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 20.12.2019– 10.01.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 10 stycznia upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Łącznie wpłynęło 9 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej: Nabór nr 31/2020  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwija...

Czytaj całość
11.12.2019

Szkolenie/warsztat dot. naborów wniosków 31-34/2020

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia/warsztaty  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska),...

Czytaj całość
10.12.2019

W dniach 24 i 31 grudnia Biuro NGR czynne krócej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. Biuro NGR będzie czynne w godzinach od 8 do 13. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czytaj całość
05.12.2019

Ogłoszenia o naborach wniosków 31-34/2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808...

Czytaj całość
29.11.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 29.11-06.12.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji, opracowany przez Radę NGR. Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru operacji dotyczy przede wszystkim dostosowania nazw i opisów niektórych kryteriów do wskaźników realizacji celów ujętych w LSR, zmiany ich wartości punkt...

Czytaj całość
29.11.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 29.11-06.12.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Radę NGR.  Zmiana zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wynika przede wszystkim z: konieczności przesunięcia środków w ramach przedsięwzięć, biorąc pod uwagę...

Czytaj całość
13.11.2019

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - konsultacje

W związku z przygotowywaną aktualizacją LSR, w ramach której planowane jest m. in. przesunięcie środków finansowych na przedsięwzięcie P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR, cel szczegółowy CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru) zwracamy się z prośbą...

Czytaj całość
07.11.2019

Przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR 07-17.11.2019

Informujemy, że przedłużeniu ulega termin konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR - uwagi i opinie można zgłaszać  do 17 listopada br. Informacje szczegółowe o konsultacjach wraz z LSR oraz formularzem zgłoszeniowym znajdują sie tutaj.  

Czytaj całość
28.10.2019

Jubileusz 10-lecia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

W 2019 roku Nadnotecka Grupa Rybacka obchodzi 10 rocznicę powstania. Był to okres ciężkiej i intensywnej pracy, która zaowocowała licznymi efektami w postaci zrealizowanych projektów oraz rozwoju obszaru NGR a także efektywnej współpracy ze społecznością lokalną. Wszystkim naszym członkom, partnerom i współpracownikom przy tej okazji bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Z okazji tego Jubileuszu 25...

Czytaj całość
23.10.2019

Przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR oraz lokalnych kryteriach wyboru operacji 23.10-06.11.2019

Informujemy, że przedłużeniu ulega termin konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji - uwagi i opinie można zgłaszać                   do 6 listopada br. Informacje szczegółowe o konsultacjach wraz z LSR oraz formularzem zgłoszeniowym znajdują sie tutaj. Informacje szczegółowe o konsultacjach&n...

Czytaj całość