Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.03.2020

Zmiana systemu pracy Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

Zmiana systemu pracy Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej Szanowni Państwo,   W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak również pracowników Nadnoteckiej Grupy Rybackiej,  prosimy o ograniczenie do minimum osobistego kontaktu z pracownikam...

Czytaj całość
18.03.2020

UWAGA! przesunięcie terminu szkolenia na temat ogólnych zasad realizacji i rozliczania projektów

Biorąc pod uwagę obecną sytuacją w Polsce, związaną ze wzrostem liczby przypadków zachorowań na koronawirusa i związanymi z tym wytycznymi w zakresie ograniczenia organizacji wydarzeń, które mają na celu zmniejszenie epidemii, informujemy, że szkolenie na temat ogólnych zasad realizacji i rozliczania projektów, które zaplanowane zostało w dniu 25.03.2020, zostało przesunięte na inny termin....

Czytaj całość
13.03.2020

Ważna informacja dla osób odwiedzających biuro NGR

Informujemy, że w związku z zainstniałą sytuacją w Polsce dotycząca epidemii nowego koronawirusa, nastąpiły chwilowe zmiany w kontakcie z Biurem NGR. Przede wszystkim zalecamy kontakt telefoniczny lu e-mailowy a w sprawach pilnych, prosimy o wcześniejsze telefoniczne poinformowanie pracowników Biura w celu stwierdzenia, czy wizyta w biurze wymaga osobistego przybycia np. w celu potwierdzenia...

Czytaj całość
13.03.2020

Szkolenia w NGR

W dniu 10 marca br. w Hotelu Gromada NGR zorganizowała dwa szkolenia: dla beneficjentów i wnioskodawców oraz dla członków Zarządu NGR i Biura NGR. Oba szkolenia przeprowadził radca prawny specjalizujący się w tematyce PO Ryby, pan Paweł Rodak. Pierwsze szkolenie zrealiowane było w ramach cyklu szkoleń na temat zasad realizacji i rozliczania projektów i przeznaczone było dla beneficjentów oraz wni...

Czytaj całość
09.03.2020

10 marca Biuro NGR czynne do godziny 9:00.

Informujemy, że w dniu 10 marca, z powodu szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów oraz dla członków Zarządu i pracowników biura, Biuro NGR będzie czynne do godziny 9:00.

Czytaj całość
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji.

  Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie pr...

Czytaj całość
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR

  Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, praco...

Czytaj całość
24.02.2020

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 17 lutego 2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 17 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 20.12.2019 r. – 10.01.2020 r. Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych przez NGR do dofinans...

Czytaj całość
12.02.2020

Przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie zainteresowania środkami w ramach LSR

Informujemy, że przedłużone zostały konsultacje w sprawie zainteresowania środkami w ramach wdrażania LSR.do 17 lutego br. Szczegółowe informacje poniżej. W związku z przygotowywaną aktualizacją LSR, w ramach której planowane jest m. in. przesunięcie środków finansowych na następujące przedsięwzięcia: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atra...

Czytaj całość
05.02.2020

Konsultacje w sprawie przesunięć środków w ramach wdrażania LSR

W związku z przygotowywaną aktualizacją LSR, w ramach której planowane jest m. in. przesunięcie środków finansowych na następujące przedsięwzięcia: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR, cel szczegółowy CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru) P I.3.1...

Czytaj całość
03.02.2020

Zmiany w LSR na wniosek SWW

Informujemy, że SWW zwrócił się do NGR z zaleceniem skorygowania błędu polegającego na niewłaściwym wpisaniu w Planie działania przy wskaźniku Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR w kolumnie Poddziałanie/zakres programu zapisu odnoszącego się do rodzaju projektu, za pomocą którego ten wskaźnik będzie realizowany - wpisano "Realizacja LSR" a powinno byc wpisane "Współpraca". Błąd t...

Czytaj całość
17.01.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 17-21.01.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, przygotowany przez Zarząd NGR. Zmiany w LSR spowodowane są nie wyrażeniem zgody Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przesunięcie środków z projektów współpracy na koszty bieżące i aktywizację, które NGR zaproponowała w LSR...

Czytaj całość