Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
13.09.2021

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że NGR palnuje ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR (planowany termin od 22.10.2021 r. do 08.11.2021), w tym 3 nabory dotyczyć będą wykorzystania środków pochodzących z różnicy kursowej oraz 1 - środków niewykorzystanych w ramach LSR. Ostatecznie planowane nabory zostaną ogłoszone po zaakceptowaniu terminu oraz limitów przez Samorząd Województw...

Czytaj całość
13.09.2021

Objazd projektów już za nami

Z powodzeniem udała się wizyta studyjna szlakiem projektów NGR w dniach 30-31 sierpnia, której celem było przede wszystkim zobaczenie rzeczywistych zmian, jakie powstały w wyniku działalności NGR w ramach wdrażania obecnej LSR. Uczestnicy mogli ocenić, czy decyzje w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zostały dobrze podjęte a środki celowo wydane. W wizycie uczestniczyli członkowie Zarządu,...

Czytaj całość
08.09.2021

Zaproszenie do zgłaszania się na wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna.

W dniach 11-13 października br. Nadnotecka Grupa Rybacka organizuje wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna. Podczas niego odbędą się także warsztaty kulinarne z rybą oraz wykład lekarza weterynarii w zakresie możliwości sprzedaży produktów spożywczych na bazie ryb hodowanych w gospodarstwach rybackich w ramach różnych form prowadzenia działalności (np. rolnicza sprzedaż detaliczna, marginalna...

Czytaj całość
31.08.2021

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 31.08-07.09.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
26.08.2021

Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego

Na prośbę Samorządu Województwa Wielkopolskiego, poniżej załączamy Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansoweg.

Czytaj całość
25.08.2021

Uwaga! W dniach 30-31.08.2021 Biuro NGR będzie nieczynne

W związku z uczestniczeniem pracowników Biura NGR w wyjeździe studyjnym szlakiem projektów NGR, w dniach 30-31 sierpnia br. Biuro NGR będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z pracownikami Biura pod numerem telefonu 668-028-473.

Czytaj całość
23.08.2021

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NGR - 2 wrzesień

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej   Szanowni Państwo!               Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września 2021 r. o godz. 12:00 w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (Plac Pocztowy 25), odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.   Propozycja porządku...

Czytaj całość
18.08.2021

Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR

Nadnotecka Grupa Rybacka, realizując zapisy umowy o dofinansowanie w ramach kosztów bieżących i aktywizacji w 2021 r . oraz założenia Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura NGR, organizuje wizytę studyjną szlakiem projektów NGR. Celem projektu będzie przede wszystkim zobaczenie rzeczywistych zmian, jakie powstały w wyniku działalności NGR w ramach wdrażania obecnej LSR....

Czytaj całość
13.08.2021

Konkurs Czas na rybę

W imieniu Rybackiej RLGD serdecznie zapraszamy na Konkurs Kulinarny "Czas na rybę", który odbędzie się w dn. 2-3 października 2021 r., na Zamku w Niemodlinie  (2.X- Uczniowie, 3.X - Szefowie Kuchni).  Szczegóły poniżej. CZAS NA RYBĘ!  Trwa  rekrutacja do Konkursu Kulinarnego "Czas na rybę", który odbędzie się w dn. 2-3 października 2021 r., na Zamku w Niemodlinie  (...

Czytaj całość
11.08.2021

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 11-20.08.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
16.07.2021

Warsztaty sushi w Trzciance

Nadnotecka Grupa Rybacka wspólnie z Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance zaprasza na Warsztaty SUSHI, które odbędą się 28 lipca 2021 r. od godz. 17:00 na terenie Centrum Integracji Społecznej w Trzciance przy Placu Pocztowym 25. Wydarzenie ma charakter otwarty. Pokaz przygotowania potraw egzotycznych z ryb słodkowodnych  - sushi, sashimi, cevic...

Czytaj całość