Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
30.12.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 30.12.2020-08.01.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
30.12.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 30.12.2020-08.01.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność,...

Czytaj całość
29.12.2020

31 grudnia Biuro NGR pracuje zdalnie

Uprzejmie infomujemy, że w dniu 31 grudnia br. Biuro NGR pracować bedzie zdalnie, sprawy będzie można załatwić telefonicznie (tel. 668 028 473) lub mailowo (sekretariat@ngr.pila.pl). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku!!

Czytaj całość
28.12.2020

Europejski konkurs na projekty z PROW 2014-2020

Szanowni Państwo. Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza trzecią edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2021. Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich. Konkurs ma na celu wyróżnienie projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wi...

Czytaj całość
28.12.2020

Zaproszenie do udziału w europejskim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Szanowni Państwo. Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza trzecią edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2021. Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich. Konkurs ma na celu wyróżnienie projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wi...

Czytaj całość
11.12.2020

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 3 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 3 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 14.10.2020 r. – 28.10.2020 r. Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LS...

Czytaj całość
02.11.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 02-15.11.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, która wynika przede wszystkim z wolnych środków, które pozostały po przeprowadzonych naborach wniosków oraz możliwości dokonania przesunięć w budżecie LSR. Mając na uwadze niewykorzystany budżet LSR, zwracamy się...

Czytaj całość
29.10.2020

Informacja o złożonych wnioskach 14-28.10.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 28 października upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Łącznie wpłynęło 9 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej: Nabór nr 38/2020   P I.1.2 Tworzenie nowych l...

Czytaj całość
30.09.2020

Ogłoszenia o naborach wniosków nr 38-41/2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokó...

Czytaj całość
30.09.2020

Szkolenie/warsztat dot. naborów wniosków 38-41/2020

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wiel...

Czytaj całość
23.09.2020

Rybne warsztaty kulinarne cz. II

W dniu 18 września br. w Gospodarstwie Rybackim Pstrąg Tarnowo odbyły się drugie rybne warsztaty kulinarne, w których udział wzięli przedstawiciele punktów gastronomicznych oraz mieszkańcy obszaru NGR, a także członkowie NGR. Projekt miał na celu aktywizację społeczności lokalnej i zachęcenie do spożywania ryb i ich wykorzystywania w kuchni i lokalnej gastronomii. Organizatorem oraz fundatore...

Czytaj całość