Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
08.12.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 29 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach naborów nr 54-57/2022. Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:...

Czytaj całość
06.12.2022

Podział środków z różnicy kursowej

Informujemy, że w dniu 29 listopada Rada NGR postanowiła przeznaczyć kwotę z różnicy kursowej w wysokości 14.791,53 zł na realizację operacji w ramach przedsięwzięcia P.II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NG. W związku z powyższym, planowane limity środków w kolejnych naborach wyglądają następująco: Nabór 58/2023 P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwij...

Czytaj całość
21.11.2022

MRiRW - II edycja konkursu plastycznego

Zapraszamy do udziału w konkursie dla dzieci ze szkół podstawowych pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?" organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem II edycji konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników d...

Czytaj całość
18.11.2022

Wyniki konsultacji społecznych

Informujemy, że w wyniku konsultacji dotyczących zainteresowania wykorzystaniem środków w ramach wdrażania LSR wpłynęły wnioski i opinie, z których wynika, że większość wolnych środków pokrywa się z zapotrzebowaniem na realizację operacji. W związku z powyższym Zarząd NGR podjął decyzję o postawieniu aktualnie wolnych środków w naborach bez konieczności przeprowadzania procesu aktualizac...

Czytaj całość
07.11.2022

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania w ramach naborów 53-57/2022

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 4 listopada br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Łącznie wpłynęło 12 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej: Nabór nr 53/2022   P II.2.1 Aktywne gospodar...

Czytaj całość
02.11.2022

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 02-16.11.2022

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ BUDŻETU Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika przede wszystkim z niewykorzystanego budżetu. W ramach LSR wolne kwoty środków wynosz...

Czytaj całość
31.10.2022

Relacja z wyjazdu studyjnego na obszar LGR Wielkie Jeziora Mazurskie

 W dniach 05-08 września 2022 roku 31 osób z Nadnoteckiej Grupy Rybackiej uczestniczyło w wyjeździe studyjnym na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z LGR Wielkie Jeziora Mazurskie” - skierowany był w szczególności do przedstawicieli sektora rybackiego a także pracowników biura i członków organów NGR.   W pierwszym dniu wizyty odbyło się spot...

Czytaj całość
25.10.2022

II etap projektu Lekcji edukacyjnych na stawach „Z nami Rybakami” zrealizowany

W dniu 20 października 2022 r. uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance  uczestniczyli w II etapie projektu „Z nami rybakami”, w ramach którego odbyły się lekcje edukacyjne na stawach hodowlanych. Lekcje edukacyjne, przeprowadzone przez Pana Wojciecha Rożka, odbyły się na stawach hodowlanych w miejscowości Papiernia k. Oleśnicy. W ramach realizacji II etapu projektu uczniowie z...

Czytaj całość
24.10.2022

Informacja o śmierci Wiceprezesa Zarządu NGR

Z przykrością zawiadamiamy, że w weekend zmarł pan Zdzisław Cebula, wieloletni Członek Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, który pełnił funkcję Wiceprezesa.  Pan Zdzisław był również zasłużonym mieszkańcem i aktywnym działaczem gminy Szydłowo, na terenie której prowadził gospodarstwo rybackie. Był pracownikiem Urzędu Miasta Piły oraz działaczem Polskiego Towarzystwa Rybackiego. Pogrz...

Czytaj całość
12.10.2022

Fotorelacja z XXVII Krajowej Konferencji Hodowców Karpia i Szkolenia Producentów Ryb

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XXVII Krajowej Konferencji Hodowców Karpia i Szkolenia Producentów Ryb, w której uczestniczył przedstawiciel NGR - Wiceprezes Zarządu NGR pan Zdzisław Cebula. W załączniu rezolucja uzgodniona w trakcie XXVII Krajowej Konferencji Hodowców Karpia i Szkolenia Producentów Ryb w Szczyrku. Zdjęcia pochodzą ze strony Polskiego Towarzystwa Rybackiego. Fotorel...

Czytaj całość
12.10.2022

Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, rzeczki - wydanie II poprawione Nowy Fundusz - Nowe Możliwości

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą zaktualizowaną wersją książeczki pt. „Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, rzeczki”, przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym razem: Słonka i Słodek, krople słonej i słodkiej wody, przeprowadzą Was nie tylko przez pełen tajemnic i ciekawostek  świat ryb występujących w Polsce, jak również w Morzu Bałtyckim, ale również zapozn...

Czytaj całość
07.10.2022

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie 53-57/2022

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980...

Czytaj całość