Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
03.11.2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RYBNYCH WARSZTATÓW KULINARNYCH DLA DZIECI

Warsztaty kulinarne odbyły się na terenie gmin objętych działaniem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Grupą docelową byli uczniowie klas II i III szkół podstawowych.  Szkoły zostały wyłonione po wcześniejszych konsultacjach z dyrektorami, po jednej z każdej gminy. Warsztaty odbyły się zgodnie  z harmonogramem: Gmina Trzcianka     - Szkoła Podstawowa w Rychliku                         17.09.2021r. Gmin...

Czytaj całość
29.10.2021

Relacja z wyjazdu studyjnego na Opolszczyznę

W dniach 11-13 października 2021 roku 25 osób uczestniczyło w wyjeździe studyjnym na Opolszczyznę. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z RLGD „Opolszczyzna” - skierowany był w szczególności do przedstawicieli sektora rybackiego a także pracowników biura i członków organów NGR. W pierwszym dniu wizyty 25 przedstawicieli NGR oraz 2 przedstawicieli z LGR Opolszczyzna (organizatora warsztatów)...

Czytaj całość
26.10.2021

Ogłoszenia o naborach wniosków nr 45-48/2021

  Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25,...

Czytaj całość
26.10.2021

Szkolenie/warsztat dot. naborów 45-48/2021

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wiel...

Czytaj całość
25.10.2021

Zawiadomienie o zwołaniu WZC - 3 listopad 2021 r.

  Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej   Szanowni Państwo!             Uprzejmie informuję, że w dniu 3 listopada 2021 r. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (Plac Pocztowy 25) o godz. 14:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Propozycja porządku ob...

Czytaj całość
08.10.2021

Wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna

Nadnotecka Grupa Rybacka w ramach projektu współpracy z RLGD Opolszczyzna pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie RLGD Opolszczyzna" organizuje wyjazd studyjny, który odbędzie się w dniach 11-13.10.2021 r.  Celem wizyty studyjnej będzie podniesienie kompetencji, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja i integracja rybaków z obszaru NGR i R...

Czytaj całość
13.09.2021

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że NGR palnuje ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR (planowany termin od 22.10.2021 r. do 08.11.2021), w tym 3 nabory dotyczyć będą wykorzystania środków pochodzących z różnicy kursowej oraz 1 - środków niewykorzystanych w ramach LSR. Ostatecznie planowane nabory zostaną ogłoszone po zaakceptowaniu terminu oraz limitów przez Samorząd Województw...

Czytaj całość
13.09.2021

Objazd projektów już za nami

Z powodzeniem udała się wizyta studyjna szlakiem projektów NGR w dniach 30-31 sierpnia, której celem było przede wszystkim zobaczenie rzeczywistych zmian, jakie powstały w wyniku działalności NGR w ramach wdrażania obecnej LSR. Uczestnicy mogli ocenić, czy decyzje w sprawie wyboru operacji do dofinansowania zostały dobrze podjęte a środki celowo wydane. W wizycie uczestniczyli członkowie Zarządu,...

Czytaj całość
08.09.2021

Zaproszenie do zgłaszania się na wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna.

W dniach 11-13 października br. Nadnotecka Grupa Rybacka organizuje wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna. Podczas niego odbędą się także warsztaty kulinarne z rybą oraz wykład lekarza weterynarii w zakresie możliwości sprzedaży produktów spożywczych na bazie ryb hodowanych w gospodarstwach rybackich w ramach różnych form prowadzenia działalności (np. rolnicza sprzedaż detaliczna, marginalna...

Czytaj całość
01.09.2021

Imprezy w gminach za nami

W tym roku pracownice Biura NGR uczestniczyły w wydarzeniach promocyjno-kulturalnych na terenie działania NGR - w każdej gminie wytypowano po jednej takiej imprezie. Były to: - Gmina Czarnków - Góra, woda i przygoda w m. Góra nad Notecią  - Gmina Krzyż Wlkp. - Dożynki Gminne Zakończenie Lata w Krzyżu  - Gmina Szydłowo - Święto Ryby i Wody w Tarnowie  - Gmina Wieleń - V Targi P...

Czytaj całość
31.08.2021

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 31.08-07.09.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
26.08.2021

Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego

Na prośbę Samorządu Województwa Wielkopolskiego, poniżej załączamy Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansoweg.

Czytaj całość