Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.03.2021

Szkolenie/warsztat dot. naborów wniosków 42-44/2021

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wiel...

Czytaj całość
23.03.2021

Zaproszenie na WZC 01.04.2021

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej               Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, w formie Wideokonferencji. Propozycja porządku obrad:   Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej G...

Czytaj całość
23.03.2021

Ogłoszenia o naborach wniosków nr 42-44/2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980...

Czytaj całość
15.03.2021

Informacja o sprzedaży mebli i wyposażenia

Informujemy, że wszystkie meble, wyposażenie i sprzęt, wystawione do sprzedaży, zostały sprzedane czlonkowi NGR, kóry jako pierwszy zgłosił chęć zakupu.

Czytaj całość
10.03.2021

Ogłoszenie o sprzedaży majątku/wyposażenia NGR

Na podstawie protokołu z oględzin mienia i wyposażenia, będącego własnością Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, Komisja składająca się z członków Zarządu NGR oraz pracownika Biura NGR, podjęła decyzję o przekazaniu do sprzedaży część mienia, które posiada jeszcze cechy użytkowe, ale jest zbędne w bieżącej działalności NGR. Wykaz oraz zdjęcia wyposażenia przeznaczonego do sprzedaży znajdują się w załącz...

Czytaj całość
10.03.2021

Książeczka edukacyjna pt. „Rybki, Ryby i Rybeczki z morza, jeziora i rzeczki"

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Departamentu Rybołówstwa książeczką edukacyjną pt. „Rybki, Ryby i Rybeczki z morza, jeziora i rzeczki". Jest to książeczka dla dzieci w wieku 6 lat + i nie tylko, poświęcona tematyce ryb występujących w Polsce, jak również w Morzu Bałtyckim. Dwoje bohaterów: Słonka i Słodek, dwie krople słonej i słodkiej wody, przeprowadzi Was przez p...

Czytaj całość
04.03.2021

Zapraszamy do udziału w akcji Masz głos

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos! Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawno...

Czytaj całość
03.03.2021

przewodnik pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego". Publikacja pokazuje ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzi do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środ...

Czytaj całość
18.02.2021

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców - przedłużenie okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń

Informujemy, że MRiRW ogłosiło zmiany w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców tj. zasady zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń spowodowanych pandemią COVID-19 oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych. Bliższe informacje znajd...

Czytaj całość
09.02.2021

Nowa Księga Wizualizacji Znaku PO Ryby

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, do których realizacji zobowiązani są wszyscy beneficjenci PO Ryby, obowiązuje nowa Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.  

Czytaj całość
09.02.2021

Zmiana strony z dokumentami PO Ryby

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aktualnie obowiązującą w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych instytucji zarządzającej stroną internetową dla Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, jest strona działająca pod następującym adresem: https://www...

Czytaj całość
30.12.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 30.12.2020-08.01.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość