Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

„Drzwi otwarte w projektach z PO Ryby 2014-2022” – zapraszamy na wizytę studyjną po obszarze NGR 09.03.2023

Nadnotecka Grupa Rybacka, realizując zapisy Planu komunikacji oraz umowy o dofinansowanie w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja w 2023 r., przymierza się do przygotowania wizyty studyjnej po obszarze NGR szlakiem wybranych projektów zrealizowanych za pośrednictwem NGR. Uczestnicy będą mieli okazję do zobaczenia rzeczywistych zmian, jakie powstały na obszarze w wyniku działalności NGR w ramach wdrażania obecnej LSR. W ten sposób projekt przyczyni się do promocji działalności beneficjentów i zrealizowanych przez nich projektów za pośrednictwem NGR.
 
Wyjazd jest całkowicie bezpłatny, gdyż finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 oraz ze środków własnych NGR.

Wizyta skierowana jest do członków NGR, liczba osób jest ograniczona, a rekrutacja uczestników odbędzie się zgodnie z opracowanym regulaminem.

Organizatorem jest NGR, która zapewnia uczestnikom bezpłatny transport, wyżywienie (obiad rybny, słodki poczęstunek) podczas całego wyjazdu. Uczestnik zobowiązany będzie jedynie do zapewnienia sobie dojazdu do miejsca zbiórki (siedziba NGR w Trzciance).

Czas trwania: 1 dzień

Wstępnie planowany termin: 24 maj 2023 r. (termin może ulec zmianie)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego zainteresowania udziałem w wyjeździe studyjnym najpóźniej do 24 marca, pisząc na adres sekretariat@ngr.pila.pl lub Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka lub dzwoniąc pod nr telefonu: 67 351 08 55, 668-028-473.

UWAGA!! Informujemy, że zebrane informacje na temat zainteresowania mają jedynie zadanie orientacyjne w celu oszacowania liczby uczestników wizyty – natomiast ostateczna rekrutacja i składanie zgłoszeń odbędzie się w terminie późniejszym.

Wykaz projektów zrealizowanych w ramach PO Ryby 2014-2020 w formie mapy beneficjentów znajdą Państwo tutaj.