Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
15.03.2021

Informacja o sprzedaży mebli i wyposażenia

Informujemy, że wszystkie meble, wyposażenie i sprzęt, wystawione do sprzedaży, zostały sprzedane czlonkowi NGR, kóry jako pierwszy zgłosił chęć zakupu.

Czytaj całość
10.03.2021

Ogłoszenie o sprzedaży majątku/wyposażenia NGR

Na podstawie protokołu z oględzin mienia i wyposażenia, będącego własnością Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, Komisja składająca się z członków Zarządu NGR oraz pracownika Biura NGR, podjęła decyzję o przekazaniu do sprzedaży część mienia, które posiada jeszcze cechy użytkowe, ale jest zbędne w bieżącej działalności NGR. Wykaz oraz zdjęcia wyposażenia przeznaczonego do sprzedaży znajdują się w załącz...

Czytaj całość
10.03.2021

Książeczka edukacyjna pt. „Rybki, Ryby i Rybeczki z morza, jeziora i rzeczki"

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Departamentu Rybołówstwa książeczką edukacyjną pt. „Rybki, Ryby i Rybeczki z morza, jeziora i rzeczki". Jest to książeczka dla dzieci w wieku 6 lat + i nie tylko, poświęcona tematyce ryb występujących w Polsce, jak również w Morzu Bałtyckim. Dwoje bohaterów: Słonka i Słodek, dwie krople słonej i słodkiej wody, przeprowadzi Was przez p...

Czytaj całość
04.03.2021

Zapraszamy do udziału w akcji Masz głos

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos! Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawno...

Czytaj całość
03.03.2021

przewodnik pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną w ramach Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najnowszą publikacją – przewodnikiem pt. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego". Publikacja pokazuje ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzi do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środ...

Czytaj całość
18.02.2021

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców - przedłużenie okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń

Informujemy, że MRiRW ogłosiło zmiany w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców tj. zasady zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń spowodowanych pandemią COVID-19 oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych. Bliższe informacje znajd...

Czytaj całość
09.02.2021

Nowa Księga Wizualizacji Znaku PO Ryby

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, do których realizacji zobowiązani są wszyscy beneficjenci PO Ryby, obowiązuje nowa Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.  

Czytaj całość
09.02.2021

Zmiana strony z dokumentami PO Ryby

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aktualnie obowiązującą w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych instytucji zarządzającej stroną internetową dla Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, jest strona działająca pod następującym adresem: https://www...

Czytaj całość
30.12.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 30.12.2020-08.01.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
30.12.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 30.12.2020-08.01.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność,...

Czytaj całość
29.12.2020

31 grudnia Biuro NGR pracuje zdalnie

Uprzejmie infomujemy, że w dniu 31 grudnia br. Biuro NGR pracować bedzie zdalnie, sprawy będzie można załatwić telefonicznie (tel. 668 028 473) lub mailowo (sekretariat@ngr.pila.pl). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku!!

Czytaj całość
28.12.2020

Europejski konkurs na projekty z PROW 2014-2020

Szanowni Państwo. Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza trzecią edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2021. Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich. Konkurs ma na celu wyróżnienie projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wi...

Czytaj całość