Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Szkolenie/warsztat dot. naborów 58-61/2023 - 21 luty 2023 10.02.2023

Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat
 oraz do punktu konsultacyjnego
 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenie/warsztat na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. w Biurze NGR przy Placu Pocztowym 25 w Trzciance (budynek Centrum Integracji Społecznej) w godzinach od 10.00  - 14.00.
 
w zakresie następujących przedsięwzięć:

NABÓR NR 58/2023 - P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
 
NABÓR NR 59/2023 - P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
 
NABÓR NR 60/2023 - P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

NABÓR NR 61/2023 - P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
 
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia: 20.02.2023 r. (do godz. 9.00) na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem NGR pod nr tel.: 668 028 473 lub  67 351 08 55.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu konsultacyjnego w Biurze Nadnoteckiej Grupy Rybackiej przy Placu Pocztowym 25 w Trzciance, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 (w dni robocze).