Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

MRiRW - II edycja konkursu plastycznego 21.11.2022

Zapraszamy do udziału w konkursie dla dzieci ze szkół podstawowych pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?" organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem II edycji konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

II edycja konkurs organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8), branych pod uwagę odrębnie dla każdego z 16 województw, i będzie trwać od 21 listopada 2022 r. do 3 marca 2023 r. Spośród nadesłanych przez uczniów prac konkursowych zostaną wybrane po 3 najlepsze w każdej kategorii wiekowej w każdym z 16 województw. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaś pozostali – wyróżnienia i dyplomy.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja PO RYBY (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby).

W załączeniu plakat oraz regulamin konkursu.
 

Materiały do pobrania: