Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki konsultacji społecznych 18.11.2022

Informujemy, że w wyniku konsultacji dotyczących zainteresowania wykorzystaniem środków w ramach wdrażania LSR wpłynęły wnioski i opinie, z których wynika, że większość wolnych środków pokrywa się z zapotrzebowaniem na realizację operacji. W związku z powyższym Zarząd NGR podjął decyzję o postawieniu aktualnie wolnych środków w naborach bez konieczności przeprowadzania procesu aktualizacji LSR.

Zarząd NGR postanowił postawić w kolejnych naborach środki pozostałe po niewykorzystanym budżecie w ramach LSR, bez konieczności dokonywania jej aktualizacji. Wstępne kwoty przedstawiają się następująco:

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa - 381 840,00 zł
P.II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 8 682,05 zł
P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - 84 813,00 zł  

Ponadto istnieje jeszcze możliwość postawienia dodatkowych środków z różnicy kursowej.