Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie 58-61/2023 10.02.2023

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka.
 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 28.02.2023 r. do dnia 13.03.2023 r. do godz. 15:30 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7:30 do 15:30).
 
Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.
 
Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 19 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 58/2023
 
Zakres tematyczny: P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
 
Limit środków: 381.840,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 59/2023
 
Zakres tematyczny: P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
 
Limit środków: 84.813,00 zł
 
Szczegóły tutaj.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 60/2023
 
Zakres tematyczny: P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 
Limit środków: 8.682,11 zł
 
Szczegóły tutaj.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 61/2023
 
Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
 
Limit środków: 33.497,00 zł
 
Szczegóły tutaj.