Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
19.04.2022

Szkolenie/warsztat dot. naboru 52/2022 - 28 kwiecień

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonym naborem wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Kr...

Czytaj całość
19.04.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 52/2022

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Poczt...

Czytaj całość
15.04.2022

Zaproszenie do składania zgłoszeń na wyjazd studyjny na Litwę

W dniach 6-10 czerwca br. Nadnotecka Grupa Rybacka organizuje wyjazd studyjny na obszar dwóch litewskich grup ds. rybołówstwa: Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Okręgu Raseiniai (Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė - Raseiniai FLAG) Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Litwy Zachodniej (Vakarų Lietuvos Žuvininkystės REGIONO VVG (West Lithuanian Fishery FLAG) Wyjaz...

Czytaj całość
13.04.2022

UWAGA!!!AKTUALIZACJA WZORÓW FORMULARZY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ DLA DZIAŁAŃ W RAMACH PRIORYTETU 4 „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” ZAWARTEGO W PROGRAMIE OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”

Szanowni Państwo, pismem z 5 kwietnia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała Samorządom Województw nowe wersje wzorów wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, które zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 1 kwietni...

Czytaj całość
22.03.2022

Dodatkowe środki z różnicy kursowej na ochronę środowiska

Informujemy, że Rada NGR, biorąc pod uwagę zainteresowanie środkami w ramach LSR, przydzieliła dodatkowe środki z różnicy kursowej w wysokości 97.016,84 zł (wg kursu euro z dnia 28.02.2022) na przedsięwizięcie P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi. Nabór w tym zakresie zostanie ogłoszony po zaa...

Czytaj całość
22.03.2022

Szkolenie/warsztat dot. naborów 49-51/2022 - 30 marzec

Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat  oraz do punktu konsultacyjnego   W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wiel...

Czytaj całość
22.03.2022

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie 49-51/2022

  Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25,...

Czytaj całość
21.03.2022

Pan Karp w szkołach na naszym obszarze

W dniu 17 marca br. uczniowie klas II-IV z czterech szkół podstawowych z obszaru NGR gościli „Pana Karpia” czyli pana Zbigniewa Szczepańskiego z Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp". Spotkanie miało za zadanie promowanie książki pt. "Z patelnią dookoła świata", w tym przekazanie informacji o hodowli ryb i prozdrowotnych właściwości mięsa ryb dla organizmów dzieci. Książka zawiera przepisy na najsma...

Czytaj całość
16.03.2022

Ankieta w ramach badań nad dwoma gatunkami czapli w Polsce

W imieniu zespołu Naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest przeprowadzana w ramach badań nad dwoma gatunkami czapli w Polsce, które mogą budzić konflikty z człowiekiem, np. w sferze rybołówstwa (czapli siwej Ardea cinerea i czapli białej Ardea alba). Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie dobrowolne. Uzyskane dane zostaną stara...

Czytaj całość
01.03.2022

Praca zdalna

Z uwagi na niedyspozycje zdrowotne, Biuro NGR w dniu 1 marca br. pracuje zdalnie. Można kontaktować się e-mailem: sekretariat@ngr.pila.pl lub telefonicznie pod numerem 668-028-473.  

Czytaj całość
25.02.2022

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że NGR planuje ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR (planowany termin od 06.04.2022 r. do 20.04.2022). Ostatecznie planowane nabory zostaną ogłoszone po zaakceptowaniu terminu oraz limitów przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. Nabór nr 49/2022 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infra...

Czytaj całość