Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja na temat postępów i efektów wdrażania LSR 2016-2023 20.11.2023

Informacja na temat postępów i efektów wdrażania LSR 2016-2023
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat postępów i efektów wdrażania LSR w okresie 2016-2023 (stan na 30.09.2023).