Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na konferencję podsumowującą postęp i efekty wdrażania LSR 24.10.2023

Szanowni Państwo,
 
Nadnotecka Grupa Rybacka, realizując Rybacką Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków, wnioskodawców oraz beneficjentów NGR na konferencję podsumowującą postęp i efekty wdrażania LSR, która odbędzie się 16 listopada br. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (Pl. Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka).
 
Celem konferencji będzie przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych efektów i postępów wdrażania LSR, w tym przekazanie informacji o stopniu wykorzystania budżetu NGR, przeprowadzonych naborach, osiągnięciu wskaźników LSR oraz projektach, które uzyskały wsparcie za pośrednictwem NGR.
 
W trakcie konferencji zaprezentujemy także wyniki ewaluacji LSR ex post za lata 2016-2022.
 
Dla wnioskodawców oraz beneficjentów NGR konferencja będzie doskonałą okazją promocji swoich projektów – dlatego serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w uczestnictwo w konferencji poprzez prezentację swoich projektów. Forma prezentacji jest dowolna – prezentacja multimedialna, zdjęcia, film. Ta część konferencji zostanie podsumowana w konkursie na najciekawsze projekty.
 
Ponadto członkowie NGR będą mieli możliwość promocji swoich działalności poprzez prezentację filmów promocyjnych, prezentacje multimedialne itp.
 
Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestniczenia w konferencji, gotowości prezentacji swoich projektów oraz działalności najpóźniej do dnia 8 listopada br. do godz. 15:30 na adres: sekretariat@ngr.pila.pl lub telefonicznie (tel. 67 351 08 55, 668 028 473).
 
 
Wstępny program konferencji:
 
10:00-10:15 – powitanie uczestników konferencji
10:15-10:45 - prezentacja  pt. „Efekty i postępy wdrażania LSR” (przedstawiciel NGR)
10:45- 11.00 – prezentacja pt. „Realizacja 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w Wielkopolsce (Pan Robert Krysztofiak -Naczelnik Wydziału                                     Wdrażania i Pomocy Technicznej UMWW)
11:00–11:30 - przerwa kawowa
11:30–12:00– prezentacja wyników ewaluacji LSR za lata 2016-2022 (przedstawiciel NGR)
12:00- 13:00 - prezentacja projektów przez NGR oraz Beneficjentów, zakończona konkursem na najciekawsze projekty
13:00-13:40 - przerwa obiadowa
13:40-14:00 - promocja działalności członków – wyświetlanie filmów, prezentacji multimedialnych itp.
14:00                  - zakończenie konferencji
 
Program może ulec zmianie – wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.ngr.pila.pl
 
 
Prezes Zarządu NGR
Wojciech Jóźwiak
 
 

Materiały do pobrania: