Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje projektu aktualizacji LSR 29.11-06.12.2023 29.11.2023

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.
 
Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska) oraz przede wszystkim rybacy.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 29 listopada do 6 grudnia 2023 r. do godz. 9.00 na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 06.12.2023 r. o godz. 9:00 w Biurze NGR.

Dokumenty do pobrania:

- projekt aktualizacji LSR,
wykaz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju NGR wraz z uzasadnieniem,
uchwała Rady NGR w sprawie przygotowania projektu zmian w LSR
formularz zgłaszania uwag i opinii do zmian w LSR