Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Broszura o Funduszu Europejskim dla Rybactwa 27.10.2023

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą o Funduszach Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz z informacjami na stronie NGR w zakładce WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE - LSR 2023-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

#