Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.10.2023

O Programie

         Fundusze Europejskie dla Rybactwa - to program, który jest kontynuacją wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2014–2020, kiedy to środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wdrażane są za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020). Program jest współfinansow...

Czytaj całość
12.10.2023

Prawo i dokumenty

Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie punktacji kryteriów oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na realizację tych strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybac...

Czytaj całość
25.10.2023

Promocja

Strategia komunikacji Strategia komunikacji Funduszy Europejskich określa co, do kogo, w jaki sposób i na jakich zasadach będziemy komunikować w zakresie funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Dokument stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych instytucji, które odpowiadają za wykorzystanie środków unijnych wraz ze środkami krajowymi w Polsce. Strategia komunikacji FE na l...

Czytaj całość
09.01.2024

Nabory wniosków o dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.  Informacje na temat aktualnych naborów (Priorytety 1 i 2) znajdą Państwo na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na facebooku Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR. Harmonogram naborów wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Rybactwa dostępny poniżej. D...

Czytaj całość
08.02.2024

O Programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

O Programie O programie   Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa...

Czytaj całość