Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
31.08.2018

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 27 sierpnia 2018 r.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. Rada NGR oceniła wnioski złożone w ramach naboru nr 8/2018  P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:   Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania   Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 27.0...

Czytaj całość
24.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 8/2018  P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych: Liczba złożonych wniosków: 2 Łączna liczba wnioskowanej pomocy: 25.670,00 zł Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł  

Czytaj całość
04.06.2018

Nabór wniosków nr 8/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podm...

Czytaj całość