Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.01.2018

Informacja o dostępnych kwestionariuszach RRW 22 I RRW 23

Informujemy iż na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW 22 i RRW 23 z danymi za 2017 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23). Ostateczny termin złożenia kwestion...

Czytaj całość
04.01.2016

Rybacka LSR złożona

Miło jest nam poinformować, że w dniu 30 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Nadnotecka Grupa Rybacka złożyła wniosek o wybór LSR wraz z Rybacką Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, której realizacja zaplanowana jest na lata 2016-2023. Dokument ten powstał przy udziale społeczności zamieszkującej obszar NGR oraz gmin, organizacji i przedsiębiorców, w...

Czytaj całość
09.02.2016

Zmiany w LSR

W dniu 4 lutego w Pile odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zwołane na wniosek Zarządu NGR. Na spotkaniu zatwierdzono zmiany w Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, wynikające z wezwania Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do uzupełnienia w dokumencie braków i oczywistych omyłek oraz zatwierdzono tekst jednolity...

Czytaj całość
12.04.2017

Rybacka LSR 2016-2023

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 wraz z załącznikami, która została złożona w ramach konkursu na wybór LSR i oceniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj całość
22.04.2016

LSR opracowana przez NGR wybrana do realizacji!

Szanowni Państwo.   Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejsk...

Czytaj całość
12.04.2017

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR

Szanowni Państwo. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 17 maja przedstawiciele Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w osobach pana Wojciecha Jóźwiaka - Prezesa Zarządu oraz pani Aleksandry Ratajczak - Sekretarza Zarządu podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował pan...

Czytaj całość
07.07.2016

Rybacka Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2023 - informacje podstawowe.

Nadnotecka Grupa Rybacka rozpoczyna wdrażanie Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023!!!! Nadnotecka Grupa Rybacka (NGR) jest jedną z dwóch rybackich lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim, które zostały wybrane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w konkursie na wybór LSR do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)na lata 2016-20...

Czytaj całość