Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
02.06.2021

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 25 maja 2021

W dniu 25 maja br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 7-21.04.2021 r.  P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – nabór nr 43/2021 Lista operacji zogodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół z posiedzenia Ra...

Czytaj całość
22.04.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 43/2021  II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba złożonych wniosków: 5 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 52.405,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 96.389,90 zł

Czytaj całość
23.03.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 43/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 43/2021 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość