Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
19.01.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 11 stycznia 2022 r.

W dniu 11 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 10-25.11.2021 r. P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 46/2021 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 11.01.2022 r...

Czytaj całość
26.11.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 46/2021  P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 3 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 500.000,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 530.102,56 zł  

Czytaj całość
26.10.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 46/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 46/2021 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość