Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
06.11.2023

BADANIE OBSZARU NGR - ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW I LIDERÓW

W związku z procesem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej na nowy okres programowania, przygotowaliśmy dwa rodzaje ankiet, jako elementów diagnozy obszaru. Celem badania jest poznanie opinii mieszkańców obszaru oraz liderów na temat aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego, które ...

Czytaj całość
23.10.2023

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE DLA NAJWAŻNIEJSZYCH INTERESARIUSZY

20 października w siedzibie NGR przeprowadzono warsztaty diagnostyczne dla interesariuszy, ważnych z punktu widzenia przygotowania LSR na nowy okres programowania. Grupę tą określono jako Grupę Roboczą ds. opracowania LSR, której zadaniem będzie uczestniczenie w różnych aktywnościach w całym procesie przygotowania LSR w tym udział w organizowanych warsztatach konsultacyjnych, wypełnienie ankiety i...

Czytaj całość
13.10.2023

Warsztaty dotyczące nowej LSR

Serdecznie zapraszamy na warszataty dla interesariuszy, ważnych z punktu widzenia przygotowania LSR na nowy okres programowania, które odbedą się 20 października w godz. 9-11 w siedzibie NGR przy Pl. Pocztowym 25 w Trzciance (budynek Centrum Integracji Społecznej). Podczas warsztatów wspólnie określimy problemy i potrzeby rozwojowe obszaru NGR, sformułujemy zagadnienia do opracowania analizy...

Czytaj całość
12.10.2023

Utworzenie Grupy Roboczej ds. opracowania LSR

W związku z przystąpieniem do opracowania LSR na nowy okres programowania, utworzona została Grupa Robocza, w skaład której wchodzą różni interesariusze czyli osoby i podmioty ważne z punktu widzenia przygotowania LSR.  Zadaniem Grupy będzie uczestniczenie w różnych aktywnościach w całym procesie przygotowania LSR w tym udział w organizowanych warsztatch konsultacyjnych, wypełnienie ankiety...

Czytaj całość
17.08.2023

SPOTKANIA KONSULTACYJNE W GMINACH

W ramach procesu partycypacji nad nową LSR na lata 2024-2029 przeprowadzono 9 spotkań konsultacyjnych w każdej z gmin tworzących obszar NGR w nowym okresie programowania. Spotkania ukierunkowane były na zebranie informacji na temat problemów i potrzeb rozwojowych występujących na terenie poszczególnych gmin, tworzących obszar NGR. Spotkania prowadziły pracownice Biura NGR, przedstawiając najważni...

Czytaj całość
30.06.2023

Spotkanie branżowe z rybakami

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora rybackiego na spotkanie branżowe prowadzone w formie focusu grupowego, związane z tworzeniem LSR na nowy okres programowania, które odbędzie się 5 lipca w Centrum Integracji Społecznej, Pl. Pocztowy 25 w Trzciance, w godz. 10-12. Na spotkaniu dyskutować będziemy na tematy związane z rybactwem na obszarze NGR, próbując określić jakie problemy...

Czytaj całość
22.06.2023

Konsultacje społeczne dot. opracowania nowej LSR w gminach NGR

Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania wdrażanej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Spotkania odbędą się w każdej gminie członkowskiej oraz w dwóch gminach, które będą tworzyć obszar NGR, na którym będzie wdrażana nowa LSR. Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsię...

Czytaj całość
20.06.2023

Konsultacje społeczne dot. nowej LSR z Radą NGR

Informujemy, że w dniu 30 czerwca w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance zaplanowane są konsultacje społecze dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027, w których uczestniczyć będą członkowie Rady NGR. Przedmiotem konsultacji będzie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru NGR a także określenie grupy defaworyzwoanej. Zaprezentujemy również informacje nt. rybackości na obszarze N...

Czytaj całość
12.06.2023

Spotkanie konsultacyjne dot. nowej LSR w Trzciance - 27 czerwiec

Serdecznie zapraszamy członków NGR oraz mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru NGR a w szczególności z gminy Trzcianka na pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania tj. na lata 2023-2027. Spotkanie odbędzie się zaraz po zakończonym posiedzeniu WZC w dniu 27 czerwca od godziny 14:00 w Centrum Integracji Społecznej pr...

Czytaj całość
07.06.2023

Fiszka projektowa

W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2024-2029 finansowaną w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027, zapraszamy Państwa do wypełnienia kart projektowych (fiszek), zawierających własne pomysły projektów do realizacji w ramach kolejnej LSR. Zebrane informacje posłużą do wyznaczenia kierunków działań w LSR, które przyczynią się do rozwoju...

Czytaj całość
29.05.2023

Punkt konsultacyjny ds. nowej LSR

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w zakresie przygotowania LSR na lata 2023-2027. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru NGR, przedsiebiorców, gminy członkowskie NGR, organizacje pozarządowe oraz przede wszystkim rybaków do punktu konsultacyjnego ds. opracowania nowej LSR na lata 2023-2027. Podczas indywidualnych wywiadów chcielibyśmy zapytać o Państwa zdanie na temat&nbs...

Czytaj całość
24.05.2023

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych dot. nowej LSR podczas imprez w gminach

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w zakresie przygotowania LSR na lata 2023-2027. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru NGR do odwiedzenia stoisk Nadnoteckiej Grupy Rybackiej podczas cyklu spotkań w otwartej przestrzeni, organizowanych przy okazji udzialu NGR w wydarzeniach promocyjno-kulturalnych w gminach obszaru NGR. Planowane są punkty konsultacyjne w trakcie następujących im...

Czytaj całość