Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
14.06.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 1 czerwca 2022 r.

W dniu 1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 6-20.04.2022 r. P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór nr 49/2022 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji w...

Czytaj całość
21.04.2022

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 49/2022   P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi Liczba złożonych wniosków: 1 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 38.832,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 38.832,00 zł

Czytaj całość
22.03.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 49/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 49/2022 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość