Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.02.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 4 lutego 2019 r.

W dniu 4 lutego 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej: P II.4.5 Działania edukacyjne  – nabór nr 19/2019 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 04.02.2019 r. Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 04.02.2019 r.

Czytaj całość
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 19/2019 P II.4.5 Działania edukacyjne Liczba złożonych wniosków: 2 Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 16 498,00 zł Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120 000,00 zł

Czytaj całość
26.11.2018

Nabór wniosków nr 19/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 19/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość