Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.07.2023

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 30 czerwca 2023 r.

W dniu 30 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach naboru nr 64/2023. P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - nabór nr 64/2023 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 30.06.20...

Czytaj całość
07.06.2023

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 64/2023 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba złożonych wniosków: 4 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 147.795,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 234.740,00 zł

Czytaj całość
10.05.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 64/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 64/2023 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość