Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
08.12.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 29 listopada 2022 r.

W dniu 29 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach naboru 57/2022 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór nr 57/2022 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramac...

Czytaj całość
07.11.2022

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 57/2022 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi Liczba złożonych wniosków: 3 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 305.379,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 314.126,45 zł

Czytaj całość
07.10.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 57/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 57/2022 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość