Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.04.2022

Wyjazd studyjny na Mazury

Operacja współfinansowana w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Projekt współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej” Nr umowy o dofinansowanie: 00005-6523.3-SW1500008/21/22 z dnia 26.04.2022 r. Celem projektu współpracy będzie podniesienie...

Czytaj całość