Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
31.08.2018

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 27 sierpnia 2018 r.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. Rada NGR oceniła wnioski złożone w ramach naboru nr 10/2018  P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:   Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania   Protokół z posiedzenia Rady NGR...

Czytaj całość
24.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 10/2018  P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży: Liczba złożonych wniosków: 2 Łączna liczba wnioskowanej pomocy: 59.500,00 zł Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł

Czytaj całość
04.06.2018

Nabór wniosków nr 10/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2018 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość