Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
07.08.2020

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 3 sierpnia 2020 r.

W dniu 3 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 17.06.2020 r. – 01.07.2020 r. P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - Nabór nr 36/2020  Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół z p...

Czytaj całość
02.07.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 36/2020 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 2 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1 081 396,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 514 210,76 zł

Czytaj całość
27.05.2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 36/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 36/2020 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość