Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.03.2019

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 18 marca 2019 r.

W dniu 18 marca 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej: P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką – nabór nr 25/2019 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR   Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 18.03.2019 r....

Czytaj całość
07.02.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 25/2019 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką  Liczba złożonych wniosków: 8 Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 1.764.949,91 zł Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1.680.000,00 zł

Czytaj całość
28.12.2018

Nabór wniosków nr 25/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 25/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość