Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
07.11.2022

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 53/2022   P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 0 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 37.717,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 0,00 zł

Czytaj całość
07.10.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 53/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 53/2022 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość