Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
03.04.2017

Dokumenty rozliczające

Poniżej przedstawiamy dokumenty przydatne dla Beneficjenów, którzy są w trakcie realizacji operacji bądź już ją zrealizowali. Beneficjenci zobowiązani są rozliczyć uzyskaną pomoc w terminie określonym w umowie o dofinansowanie za pomocą wniosku o płatność oraz złożyć sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji.